Facebook Twitter
shop--directory.com

Mua Sắm Trực Tuyến An Toàn

Đăng trên Tháng Tư 15, 2024 bởi Gregg Aristizabal

Mua sắm trực tuyến có gì an toàn? Số tiền chi cho các cửa hàng web đang tăng lên với tốc độ tuyệt vời vì sự thuận tiện, sự lựa chọn và giá thấp có thể được tìm thấy. Đó là tất cả tuyệt vời nhưng làm thế nào bạn sẽ biết rằng bạn sẽ chi tiêu với một trang web được thành lập? Điều quan trọng là phải hiểu mua sắm trực tuyến an toàn là gì, những gì cần tìm và những gì cần tránh.

Mua sắm trực tuyến được thực hiện an toàn như thế nào? Các cửa hàng web an toàn sử dụng công nghệ che chắn thông tin không công khai mà bạn cung cấp khi đưa ra mua hàng trực tuyến, chi tiết thẻ tín dụng của bạn bị 'tranh giành' để họ không thể bị bắt bởi "những tên trộm danh tính", những người cố gắng nắm bắt thẻ ngân hàng hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng để có thể mua hàng hóa hoặc nhận khoản vay trong tên của bạn. Xoay thông tin cá nhân này có nghĩa là nó không thể được đọc hoặc bắt bởi người khác.

Làm thế nào để tôi biết nếu cửa hàng web tôi đang mua sắm có an toàn không? Để đảm bảo rằng cửa hàng web mà vị trí của bạn đang mua sắm là an toàn, bạn nên tìm chỗ tiếp theo:

Một khóa không bị gián đoạn hoặc đóng bảo mật cửa sổ trình duyệt của bạn. Mỗi một trong số các biểu tượng này cho thấy rằng cửa hàng web đều an toàn. Nếu yếu tố chính bị hỏng hoặc khóa, cửa hàng web không an toàn. Hãy chắc chắn rằng địa chỉ trang web của Shop Shop bắt đầu với "HTTPS" thay vì "HTTP" nếu bạn đang cung cấp thông tin cá nhân, chẳng hạn như chi tiết thẻ ngân hàng. Điều này cho thấy bạn đang ở trong một phần an toàn của cửa hàng trực tuyến. Trong trường hợp bạn bắt đầu thấy các từ "Lớp ổ cắm an toàn (SSL)", đôi khi trong một cửa sổ bật lên, bạn hiểu rằng bạn đang mua sắm tại một cửa hàng trực tuyến an toàn và an toàn.

Làm thế nào để tôi hiểu rõ ràng của cửa hàng web? Một điều nữa cần xem xét là làm thế nào bạn biết thương hiệu điều hành cửa hàng web? Xác suất là bạn sẽ được thông báo về việc mua sắm tại Amazon hơn là rất nhiều thương hiệu trực tuyến khác vì chúng được thành lập tốt và cũng có tiếng tăm một lần và cho tất cả các dịch vụ khách hàng.

Tôi sẽ nhanh chóng lấy hàng của mình như thế nào? Nó thực sự thực sự đáng để đi đến phần hỗ trợ khách hàng của cửa hàng trực tuyến để xác định thời điểm và chính xác cách thức hàng của bạn sẽ được giao. Cửa hàng web sẽ cho phép bạn chỉ định ngày và giờ giao hàng hoặc địa chỉ phân phối giải pháp thay thế.

Cửa hàng web có cung cấp cho tôi một số liên lạc trong trường hợp có điều gì sẽ xảy ra không? Nếu bất cứ điều gì sẽ thất bại với đơn đặt hàng của bạn, thật tốt khi thực sự có một số điện thoại hỗ trợ khách hàng trực tiếp để gọi thể hiện mối quan tâm của bạn, nếu không, nhiều cửa hàng web cung cấp cho bạn một email hỗ trợ khách hàng với thời gian phản hồi được đảm bảo, điều đó có nghĩa là bạn có thể phát sóng các truy vấn của mình về Đơn hàng của bạn.

Cửa hàng web có làm cho tất cả các khoản phí liên quan đến rõ ràng không? Thông qua việc bán hàng, cửa hàng web nên giúp bạn về hầu hết các khoản phí trộn lẫn trong việc mua bao gồm phí giao hàng, thuế và giới hạn mua tối thiểu. Những khoản phí này sẽ được vạch ra khi bạn đạt đến giai đoạn phần mềm Giỏ hàng của việc mua, nơi bạn có thể xem những thứ bạn đã mua và mọi thứ liên quan. Trong phần mềm giỏ hàng (hoặc giỏ), bạn sẽ tiến hành giai đoạn thanh toán, nơi bạn hoàn thành việc trao đổi một cách an toàn từ một máy chủ an toàn. Thông thường không nhập chi tiết Visa hoặc MasterCard của bạn nếu bạn không chắc chắn rằng việc thanh toán đã vượt qua máy chủ an toàn - Quan sát Làm thế nào tôi có thể thông báo nếu cửa hàng web tôi đang mua sắm có an toàn không?

Mua sắm trên internet là một cách thuận tiện để truy cập một số sản phẩm từ thế giới xung quanh trong trường hợp tất cả các điểm trên được thiết lập với cửa hàng web mà bạn đã chọn sản phẩm.